Det vigtigste træningsprincip – superkompensation

Få styr på din superkompensation og bliv bomstærk

Når du træner, belaster du vævene i kroppen, så du lige efter træningen faktisk er svagere end før. Kroppen bruger derefter restitutionsperioden (hvile) til at genopbygge vævene, så de tilpasses de øgede krav. Kroppen bliver simpelthen stærkere end før, så den bedre kan klare de nye udfordringer, du giver den. Det kaldes superkompensation. Så næste gang du træner, kan din krop lidt mere end sidste gang. DERFOR er hvile lige så vigtigt som selve træningen.

Det er dog en balancegang! Øger du træningsmængden, -frekvensen eller -intensiteten for meget og for hurtigt, kan kroppen ikke nå at følge med. Den når simpelthen ikke at blive stærkere til næste gang og er derfor ikke klar til de nye udfordringen, som den udsættes for. På et tidspunkt når du udmattelsesstadiet, og du vil herefter ikke opleve fremgang, måske endda det modsatte. Skadesrisikoen øges, træningen giver ikke længere energi til hverdagen, men tager energi. Du er havnet i den situation, der hedder overtræning.

Billedet herunder viser princippet superkompensation

Hvis du starter næste træningspas, før kroppen er fuldt ud restitueret, øger det skaderisikoen og formen går nedad (se det røde punkt på kurven). Hvis du træner, når du formmæssigt er på toppen, træner du kroppen optimalt (det grønne punkt). Hvis du derimod når til det blå punkt på kurven, er det altså på tide at komme op af sofaen.

Superkompensation - det vigtigste princip når du vil se resultater af træningen